Напротив – има! Пуристите ще въстанат, затова предварително се извиняваме, но “коуч” все още няма български еквивалент. Мартин Стефанов ще разкаже подробно за естеството на коучинг услугите, желанието за промяна и постигането на резултати. В това интервю няма да намерите готови рецепти за щастие, забогатяване и щастлива любов.

Какво точно представлява коучингът?

Сложен въпрос и същевременно изключително важен. На първо място коучингът подкрепя процеса по трансформация – при търсене на ново поприще, при справяне с промяна на житейски обстоятелства или при изграждане на умения, които ще помогнат на клиента в личен или в професионален план. Коучингът е този парнтьор, който ще ти помогне да погледнеш на определена ситуация от ъгли, за които не си се сещал, да свържеш елементи, между които привидно няма връзка, да промениш перспективата и гледната си точка.

Коучингът е фокусиран към бъдещето, към промяната и към новото. В процеса на работа с коуч клиентът достига до изводи, решения и действия, които са реалистични и водят до качествена и продължителна промяна. Това се реализира, защото авторът на тези изводи, решения и действия, е самият клиент, ролята на коуча е само подкрепяща.

Ще опиша процеса метафорично – представи си човек, с когото си говориш и той държи огледало. Това огледало ти позволява да видиш себе си, не само анфас или профил, а от всеки ъгъл, който пожелаеш. Това прави и коучингът – помага на клиента да се види от различни перспективи.

Има ли различни школи в коучинга?

Да, в коучинга има различни школи, между тях съществуват както прилики, така и разлики. Общото помежду им е фокусът върху промяната и бъдещето. Школата, която аз избрах, има силно вдъхновяващ и мотивиращ ефект за действие. При работата с този подход, клиентът се превръща в двигател и генератор на собствената си промяна. Тогава позитивният резултат неминуемо се случва.

В България гледа ли се скептично на този тип услуги?

“Скептично” е доста меко казано. Повечето хора не вярват на “тези измишльотини” и приемат коучинга за поредния начин “да си дадеш парите на вятъра”. Открай време българинът претендира, че знае всичко. Той е цар на максимата – “Ти ли ще ми кажеш, аз си знам най-добре!”. Този начин на мислене се пречупва много трудно. Все още се счита за по-ефективно да седнеш и да си пийнеш с “един приятел”, за да си излееш мъката. В 99.9% от случаите приятелите съветват – “Не го мисли!”, “Пий още едно и ще ти мине!” или пък представят чужд опит като меродавен. Но меродавни съвети няма, защото всеки човек е с различна ценностна система и характер, преживява емоциите по различен начин и е част от различни обстоятелства. Дори да приемеш приятелските думи под внимание, проблемите ти ще се повтарят и нищо няма да се промени, защото решението е дошло от другаде, а не от теб самия.

Защо се гледа с такова недоверие към коучинга?

За съжаление, както с повечето нови неща у нас, ще трябва да мине доста време преди коучингът да заеме мястото, което заслужава. Бих направил паралел с психотерапевтите, на които също им отне доста време да извоюват позицията си. Днес все повече хора намират смисъл в консултациите им, без непременно да смятат, че са луди. Коучингът е фина материя и определено е въпрос на израстване и достигане на конкретен тип мислене, за да потърсиш сам подобна услуга. Все пак има доста общества, в които това е добре развита практика и услуга.

От друга страна – има и доста псевдо-коучове, които развалят доброто име на професионалистите. Сигурен съм, че с узряването на пазара, по естествен начин ще се отсеят качествените професионалисти.

Как става избирането на коуч?

Коучинг пазарът в България е все още млад и в повечето случаи изборът на коуч става чрез препоръка или референция. Всеки може да потърси в интернет или да се обърне към българския клон на Международната коучинг федерация и там да получи точна информация за сертифицираните и професионални коучове в страната. Според мен е задължително клиентът да се поинтересува от ценза на коуча – къде се е обучавал, къде е сертифициран, колко часа практика има и в какво специализира. Друг важен и субективен елемент е симпатията между коуч и клиент. Важно е да има харесване, за да се изградят отношение на доверие, атмосфера и среда, в които клиентът се чувства спокоен и сигурен да споделя.

Какви хората търсят услугите на коуч?

Всякакви. Коучингът няма определена целева група. Той е полезен за всекиго, независимо от професионалната област, възрастта или социалната прослойка. Тъй като коучингът работи с принципи, валидни за всяко човешко същество, ефектът достига всекиго, стига клиентът да има осъзната потребност за промяна. В досегашния си опит съм работил както с професионалисти на висши ръководни позиции, така и със студенти и хора на свободна практика. Ако са налични добро отношение, желание и отговорност, резултатът винаги е налице.

Какви са първоначалните очаквания на клиентите?

Винаги са различни. Някои хора очакват съвет, други консултация от по-опитен и знаещ човек. Независимо от нивото на информираност, коучът задължително трябва да обясни на клиента процеса на взаимната им работа, услугата и подкрепата, която ще получи.

Ако коучът ви обещае съвети за щастие, богатство и любов, знайте, че най-вероятно няма да получите истински коучинг.

Коучът подкрепя достигането до собствени изводи. Когато решенията идват от самия клиент, тогава са най-силни, носят най-голяма ангажираност, вдъхновение и удовлетворение от постигането им.

Какъв тип въпроси най-често се разискват в коучинг сесиите?

Въпросите и ситуациите, които клиентите представят, са толкова разнолики, колкото са и самите те. Все пак бих ги разпределил в няколко основни категории:

  • Професионална реализация
  • Лични проекти
  • Личностно развитие и смисъл
  • Взаимоотношения

Възможните теми наистина са безкрайни. Коучингът е еднакво ефективен и при справяне със страх от говорене пред публика, и при промяна в кариерата, и при проблеми в личните взаимоотношения.

След колко време има резултат от коучинг сесиите?

Строго индивидуално е. При някои клиенти след първата сесия има страхотен ефект, при други са необходими още няколко срещи. Факторите, които влияят на резултата, са желание за промяна и ангажираност от страна на клиента и естеството на предизвикателството, което ще се обсъжда. Клиентът трябва наистина да иска решение на поставения проблем и да е готов да положи усилия за това.  В противен случай е възможно да се постигне обратен или нулев ефект.

Развива ли зависимост клиентът към коуча?

Не бих казал. В процеса на коучинг, клиентът придобива нови умения, познания и техники, които после може сам да използва и прилага в нови и различни ситуации. Коучингът не цели да развие зависимост, за да има повече клиенти и сесии. Напротив, целта е да се помогне на клиента да търси алтернативни начини за справяне с предизвикателствата, да анализира и да поглежда на проблемите от друг ъгъл. Един от фундаменталните принципи на тази услуга, е вярването, че всеки носи необходимите ресурси у себе си.

Колко време трае една сесия? Как протича обикновено?

Има сесии с различна продължителност, но да кажем, че стандартната коучинг сеися е межу 40 и 60 минути. Началото на сесията обикновено е насочено върху избистрянето на тема, върху която клиентът желае да работи. Следва анализ, дискусия и тестване на различни гледни точки и перспективи, коучът задава определени въпроси и създава безопасна среда, в която клиентът да изследва всички възможности, касаещи първоначално определената тема. Сесията обикновено приключва с план за действие или конкретни задачи, които клиентът сам е дефинирал. Ангажиментът към тяхното изпълнение също е изцяло в ръцете му. Тези стъпки и действия биха могли да залегнат и като тема за следващата сесия.

 

Ако трябва да обобщя – клиентът винаги е в центъра.

 

Какво те мотивира да се занимаваш точно с това?

Зная, че ще прозвучи като клише, но коучингът ми дава възможност да помагам на хората. Наистина! Мисълта, че подкрепям, ме зарежда след всяка сесия и ме мотивира да се развивам в тази област. В досегашния ми професионален опит, винаги съм съдействал на хората, но тази подкрепа се е реализирала в рамките и изискванията на организацията, за която съм работил. Коучингът ми дава възможност да помагам на хората в техния собствен контекст, без външните ограничения или по-скоро – чрез преодоляване на ограниченията, които самите те си задават.

Коучингът е трансформация, насочена към едно по-актуализирано Аз, намиращо се не в неопределеното бъдеще, а точно сега.