Коучингът все още е абстрактно и непознато явление по нашите географски ширини, а „от уста на уста“ – най-разпространеният и доверен начин за провокиране на интерес у клиентите. Ако вече имаш някаква представа за смисъла на този тип услуга и би сискал да я приложиш в живота си, имай предвид долуизброените отправни точки, които биха помогнали в намирането на най-подходящия.

В началото бе проучването

Информирай се какво е коучинг, какви са ролите в процеса и на какви изисквания трябва да отговаря коучът. Изясни очакванията си към взаимната ви работа. Отговори на следните въпроси, преди да продължиш нататък:

  • Защо искам консултация от коуч?
  • Какви са целите ми?
  • Какво съм готов да инвестирам, за да постигна тези цели?
  • Готов ли съм да отделя от времето си, за да направя промените, определени на коучинг процеса?
  • Ако работя във фирма, как ще си осигуря подкрепа от всички, засегнати в налагането на тези промени?
  • Разполагам ли с бюджет за коучинг?

Добрият коуч прави процеса прозрачен за всички страни и дава яснота за измеримостта на целите и постигането на резултати. Ако си избрал коуч, който бяга от конкретика и дава абстрактни обещания за светло бъдеще и щастлив живот, по-добре помисли отново преди да му се довериш.

Коучинг взаимоотношения

Взаимоотношенията в коучинга трябва да бъдат подредени и договорени под формата на програма, която да пасва на индивидуалните ти нужди от гледна точка на време и продължителност, маниер на провеждане и тема, ако е предварително регламентирана. Тези параметри се изясняват по време на предварителен разговор, в който коучът прави проучване на индивидуалните нужди на клиента.

При услугата бизнес коучинг, отново се организира обща среща между всички страни – коуч, пряк ръководител на проекта и мениджър на човешките ресурси, за да се обсъдят всички детайли като график и продължителност на коучинг програмата, очаквани резултати при приключването й, роли на участниците в процеса, параметри, по които ще се измерва прогреса и степен на конфиденциалност.

Псевдокоуч vs Истински коуч

Независимо, че коучингът е сравнително нова услуга, вече има доста псевдокоучове, които развалят доброто име на професионалистите. Ето защо е важно да се позаинтересуваме от сертификацията на коуча, който сме избрали. Коучингът е реална професия, с ясно установени професионални и етични стандарти. В световен мащаб тези стандарти се налагат от професионални коучинг организации, най-голямата и първата от които е Международната Коуч Федерация (ICF), в която членуват над 30 000 сертифицирани коучове, от над 140 страни, в това число и България.

Попитай избрания от теб коуч дали е получил професионално обучение, което е акредитирано от ICF или друга световна коучинг организация. Това ще ти даде първоначална представа за уменията му.

Добър сигнал е, ако коучът е сертифициран от легитимна образователна организация. Необходима е обаче и индивидуална акредитация. Акредитацията от ICF е изключително важна, защото означава, че твоят коуч:

  • Има професионално сертификационно коучинг обучение по програмата зад гърба си. Това означва, че коучът има право да преподава коучинг умения, съобразно с Основните коучинг компетенции на ICF и Етичния кодекс на ICF.
  • Спазва дефинираните от ICF професионално разбиране и умения за прилагане на коучинг.
  • Отговорен е по силата на Етичния кодекс и професионални стандарти, определени от ICF.

Притежанието на дипломи в други области или обявяване на високи цени на услугата не са гаранция за добър коучинг и професионално отношение.

Начин на провеждане на коучинг сесиите

Коучингът е доста гъвкава услуга, която е съобразена изцяло с времето и възможностите на клиента. Сесиите може да се състоят лице в лице, ако държиш на личния контакт, но могат да се проведат по телефона или с видео разговор през подходяща онлайн платформа. Имай предвид, че контактът на живо може да оскъпи услугата и да ограничи избора ти. Имаш много повече възможности, ако сесиите се провеждат по телефона или онлайн – можеш да избереш коуч, който е в друг град или държава.

Договор и конфиденциалност

Писменият договор между коуча и клиента е важен, тъй като съдържа параметрите на договорените им отношения – цени, продължителност, очаквани резултати, роли и отговорности. В договора трябва да бъдат регламентирани и условия за прекратяване, обезщетение в случай на предсрочно прекъсване от страна на клиента, както и за некоректно отношение от страна на коуча.

Добра практика е коучът да пази в тайна всяка информация, споделена от клиента по време на разговор. Етичните стандарти в коучинга не позволяват споделянето на информация по време на сесиите с трети лица.

Препоръки

Попитай коуча за досегашния му опит. Много коучове имат писмени препоръки или контакти на клиенти, които биха могли да споделят мнение и впечатления. Така най-лесно ще добиеш представа за смисъла на коучинга и начина, по който се провеждат сесиите.

Симпатия и партньорство

Хубаво е да организираш срещи с повече от един коуч, за да намериш най-подходящия професионалист за твоята личност и характер. В коучингът най-важно е доверието и партньорството. Ако усещаш симпатия и свързване с коуча, значи си намерил подходящия гид на промяната.