Какво е коучинг?

Най-съвременната в световен мащаб форма за развитие на личностен потенциал

Коучинг процесът представлява подкрепянето на отделни хора и екипи в постигането на конкретни цели чрез осъществяване на промяна в нагласите, гледните точки и поведението им. Коучингът сесиите могат да бъдат както индивидуални, така и екипни, в зависимост от поставените цели.

Какво е коуч?

Катализатор, ускорител, компас

Коучът е ускорител на промяната за клиента. Той насърчава самостоятелното достигане до верните отговори, вместо да дава готови решения. Клиентът сам трябва да ги открие като ги пречупи през собствените си ценности.

Какво не е коучът?

Допирната точка между очаквания и реалност

Психолог

За разлика от психолозите, коучовете не се фокусират върху детството или миналите преживявания, които биха могли да бъдат в основата на начина, по който човек живее или се чувства. Те не се ровят в спомените и проблемите от миналото. Вместо психоанализа, коучът мотивират своите клиенти да получат яснота за това, което искат да им се случи в бъдеще - защо го искат и как да го постигнат.

Консултант

Консултантите диагностицират нуждите на определен човек или организация и предлагат решения, базирани на експертния им опит, за да "оправят" проблема. Коучът използва инструменти и процеси, за да помогне на клиентите си сами да генерират собствените си решения и след това да поемат отговорността по изпълнението им.

Спортен треньор

Коучът често се асоциира с треньор. Треньорите в спорта обикновено определят целите на дадена личност или отбор и чертаят пътя към победата. Преподаване, коригиране на грешките и управление на процеса, са техниките, които един спортен треньор би използвал. При коучинга процесът е точно обратен – клиентът е този, който определя целите.

Конкретни стъпки, конкретни резултати

Коучинг процес

 • Взаимно доверие

  Взаимно доверие

  Коучът осигурява безопасна и подкрепяща среда, в която клиентът си позволява да бъде себе си – извън очакванията на околните.
 • Без безсмислени брътвежи

  Без безсмислени брътвежи

  Коучът използва отворени въпроси по време на сесиите, за да провокира размисъл, ангажираност и действие, което да мотивира позитивна промяна.
 • Цели и видими резултати

  Цели и видими резултати

  Целите по време на коучинг сесиите са конкретни, измерими, постижими, реалистични, подходящи и навременни.
 • Активност

  Активност

  Коучът помага на клиентите си да подредят приоритетите си, да анализират, да си задават въпроси и да вземат трудни решения.
 • По график

  По график

  Поставянето на конкретни срокове е част от коучинг процеса. Това повишава отговорността у клиента за изпълнението на резултатите от планираните действия.