Работя като графичен дизайнер и илюстратор на свободна практика, но от години исках да реализирам собствен проект – да създам две детски книжки. Дните минаваха, а аз все не можех да отделя достатъчно време за идеята си. Страхувах се, че ще се проваля и че няма да бъдат харесани и оценени от публиката. Така идеята остана нереализирана във времето, а аз само се сещах от време на време за нея, но никога не сядах да я реализирам сериозно.

Намирах се в преход – състояние, винаги обвързано с хаос и липса на ориентация. Чувствах се в застой – професионален и личностен и имах нужда от посока, цел, мотивация и прогрес. Моя приятелка ми препоръча консултация с коуч. Като повечето хора, аз също нямах конкретна представа какво е естеството на коучинга. Очаквах, че коучът ще ми даде готови решения или ще ми изготви план, който да изпълня.

Запознах се с Мартин и за радост се оказа, че предварителните ми нагласи са били погрешни. Чрез въпросите, които Мартин ми зададе по време на сесиите, аз сама избистрих идеята си, направих план (нещо много нетипично за мен) и дори започнах да го изпълнявам (още по-нетипично за мен). Спрях да отлагам и да се притеснявам дали книжките ми ще се харесат на хората, вече не отдавах такова значение на това. Спрях да виждам пречките, а само възможностите пред себе си.

В подхода на Мартин ми харесва неговата енергичност и доброто му чувство за хумор. Разговорите ни протичат леко, а не натоварващо. Чувствам се вдъхновена след сесиите с него и изпълнена с идеи и желание за действие. Използва и много визуализации по време на срещите, което, за творец като мен, допълнително улеснява процеса.