Образование и опит

Мартин Стефанов е бакалавър по Психология и магистър по Лингвистика, получава CIPD сертификат, а след това завършва Executive MBA. През 2016 г. преминава професионално коучинг обучение в Erickson Coaching International School. Работи повече от 12 години в областта на:

  • Човешките ресурси
  • Развитието на таланти
  • Изграждане на екипи
  • Подбор на хора, заемащи ръководни постове
  • Организационно проучване и развитие
  • Програми за развитие на таланти
  • Центрове за даване на оценка
  • Цялостни програми за развитие
  • Изграждане на организационната структура

Коучинг

Мартин избира Erickson International – коучинг училище, основано през 1980 г. и едно от най-старите в света. Предпочита тази школа, защото е с ориентиран към резултатите подход, пречупен през личната перспектива на клиента. В основата на коучинг процеса са поставени индивидуалните ценности и цели на клиента.

12

Години опит като психолог

12

Години опит в областта на човешките ресурси

80

Часа опит като коуч